Forumul al conducătorilor comunităților și organizațiilor evreiești – Форум глав еврейских общин и организаций

Новости центра02 апреля 2024 года

RO: Săptămâna trecută, la sediul Reprezentanței NAȚIV din Chișinău, a avut loc Forumul al conducătorilor comunităților și organizațiilor evreiești din Moldova. Forumul a fost inițiat și deschis de către șefa reprezentanței NAȚIV din Moldova, dna Marina Anukov.

Conducătorul NATIV, dl Alon Shoan, s-a adresat participanților în format online, salutându-i și exprimându-și recunoștința pentru participarea lor la această întâlnire importantă.

În cadrul forumului s-au discutat diverse teme, inclusiv rolul unității și solidarității în unirea eforturilor pentru soluționarea problemelor și provocărilor comune cu care se confruntă comunitatea evreiască.

Marina Anukov a accentuat importanța și necesitatea organizării unor astfel de forumuri pentru consolidarea relațiilor și cooperarea între comunitățile evreiești din Chișinău și regiunile Moldovei. De asemenea, șefa reprezentanței a împărtășit planurile și proiectele NATIV pentru anul curent, exprimând disponibilitatea de a colabora cu comunitățile și de a susține programele de protejare a patrimoniului cultural, inclusiv promovarea intereselor diasporei evreiești.

Participanții forumului au convenit că organizarea unor astfel de evenimente reprezintă o platformă importantă pentru discutarea celor mai relevante probleme, dezvoltarea dialogului și a cooperării cu Reprezentanța NATIV din Moldova.

РУ: На прошлой неделе в представительстве НАТИВ г. Кишинев состоялся Форум глав и руководителей еврейских общин и организаций Молдовы. Форум был инициирован и открыт главой представительства НАТИВ в Молдове, г-жой Ануков Марина.

Глава НАТИВ, г-н Алон Шоан, обратился к участникам в онлайн формате с приветствием и выразил благодарность за их участие на этой важной встрече.

В рамках форума обсуждались различные темы, включая роль единства и солидарности в объединениии усилий для решенения общих вызовов и проблем, стоящих перед еврейским сообществом. Марина Ануков подчеркнула важность и необходимость проведения таких форумов для укрепления связей и сотрудничества между еврейскими общинами Кишинева и регионов Молдовы. Также, глава представительства поделилась планами и проектами НАТИВ на текущий год, выразив готовность к сотрудничеству с общинами и поддержке программ по сохранению культурного наследия, в том числе продвижению интересов еврейской диаспоры.

Участники форума согласились, что проведение таких форумов являются важной площадкой для обсуждений наиболее актуальных вопросов, развития диалога и сотрудничества с представительством НАТИВ в Молдове.