Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – Международный день памяти жертв Холокоста

Новости центра25 января 2024 года

RO: În aceste zile comemorăm victimele Holocaustului și subliniem importanța păstrării adevărului istoric, respectul față de memoria evreilor decedați și angajamentul pentru justiție, pace și eliminarea tuturor formelor de ură și antisemitism.

Holocaust este cel mai macabru și unic fenomen care a lăsat o amprentă indelebilă în istorie ilustrând consecințele intoleranței, prejudecății, extremismului și urii. Suntem responsabili de păstrarea și transmiterea istoriei pentru a perpetua adevărul și a preveni repetarea trecutului, consolidând astfel lupta noastră comună pentru toleranță, respect și egalitate. Să ne amintim întotdeauna și să păstrăm această memorie ca o sursă de inspirație pentru construirea unei lumi pe care să o lăsăm copiilor noștri.

Modificările în percepția Holocaustului și încercările de a transforma victima într-un criminal în lumea contemporană necesită atenția deosebită din partea comunității internaționale. Astăzi, Israelul se apără împotriva atacurilor teroriste ale Hamas și resimte din nou ororile războiului în care israelienii suferă pierderi, iar mii de cetățeni nevinovați și familii care și-au pierdut pe cei dragi trec din nou prin durerea și suferință. Holocaust nu ar trebui folosit pentru a descrie oricare alt eveniment tragic, indiferent de cât de îngrozitor ar fi acesta.

Prin puterea emoțiilor asociate acestei amintiri, construim punți, reunindu-ne într-o aspirație comună pentru pace, justiție și toleranță.
לזכור ולא לשכוח

Să amintim și să nu uităm!

РУ: В эти дни мы чтим память жертв Холокоста и продолжаем напоминать о необходимости сохранения исторической правды, об уважении памяти о погибших евреях, о борьбе за справедливость, мир, искоренения всех форм ненависти и антисемитизма.

Холокост – это самое страшное и уникальное событие оставившее неизгладимый след в истории и является поучительным примером того, что происходит, когда допускается нетерпимость, предвзятость, экстремизм и ненависть. Мы несем ответственность за сохранение и передачу истории будущим поколениям с целью увековечивания исторической правды и не повторения прошлого,чтобы дать силу нашей общей борьбе за толератность, уважение и равенство. Пусть эта память будет источником вдохновения для создания мира, который мы обязаны оставить нашим детям.

Происходящие изменения понятий о Холокосте и попытки превращения жертвы в преступника в современном мире требуют особого внимания со стороны международного сообщества. Сегодня Израиль вынужден защищать себя от террористических атак Хамаса и снова испытывает ужасы войны в которой гибнут израилетяне, страдают тысячи невинных граждан, семьи, потерявшие своих близких и вынуждены снова испытывать невыразимую боль и горе. Но нельзя называть Холокостом то или иное трагическое событие, каким бы ужасным оно ни было.

Через эмоции этой памяти мы строим мосты, соединяясь в едином стремлении к миру, справедливости и толерантности.
לזכור ולא לשכוח

Помнить и не забывать!