Iosif Trumpeldor – un om-legendă. Cu prilejul comemorării a 104 ani de la decesul eroului național al Israelului – Йосеф Трумпельдор – человек-легенда. К 104-ой годовщине гибели национального героя Израиля

Новости центра20 марта 2024 года

RO: Joi, 21 martie (în calendarul evreiesc – 11 Adar) se împlinesc 104 ani de la moartea lui Iosif Trumpeldor – o figură emblematică a mișcării sioniste. A intrat în istoria evreiască modernă nu numai datorită activităților sale, ci și datorită ultimei sale fraze – «Este bine să mori pentru Patrie!».

Iosif Trumpeldor (21 noiembrie 1880, Piatigorsk – 1 martie 1920, Tel Hai, Galileea) – Cavaler al Ordinului Sf. Gheorghe. Unul dintre liderii de frunte ai mișcării sioniste timpurii, organizatorul brigăzilor de autoapărare în comune evreiești repatriate în Țara Israelului. Inițiatorul mișcării sioniste «Ge-Halutz».

Iosif s-a născut în familia lui Wolff Trumpeldor, un felcer senior al Spitalului Evreiesc din Rostov. A absolvit școala primară heder și colegiul din Rostov-pe-Don, după care a studiat medicina dentară. Trumpeldor visa să creeze comunități agricole evreiești în Țara Israelului, pe care să le apere cu arme în mână, în caz de necesitate.

În anul 1902, Trumpeldor a fost recrutat în armata rusă și a fost repartizat într-o unitate din districtul militar Kiev. După începerea războiului ruso-japonez, a scris o petiție solicitând să fie trimis pe front. Devenind felcer militar în al 27-lea Regiment Est-Siberian, dislocat la Port Arthur, el a reușit să fie transferat la serviciul de informații al regimentului, format exclusiv din voluntari. În timpul apărării Port Arthurului, Trumpeldor a fost grav rănit în luptă și și-a pierdut mâna stângă. Cu toate acestea, el a refuzat să fie demobilizat și a cerut să fie trimis înapoi pe linia frontului. În lupte, a demonstrat curaj deosebit și a fost avansat la gradul de subofițer și decorat cu patru cruci ale Ordinului Sfântului Gheorghe.

Iosif Trumpeldor, aprox. în 1905.

Astfel, Trumpeldor devenit unul dintre puținii evrei care au fost cavaleri ai Ordinului Sf. Gheorghe. După capitularea Port Arthurului, a ajuns în Japonia, într-un lagăr de prizonieri de război, unde a avut grijă de prizonieri, în special evrei, și a organizat un grup sionist printre soldații evrei, având ca scop crearea unei comunități agricole în Țara Israelului.

După război, Trumpeldor a dorit să-și facă o carieră militară, dar a realizat rapid că în contextul antisemitismului de stat, un evreu nu avea șanse să devină ofițer.

Într-o scrisoare către tatăl său, el a scris că are două opțiuni – să accepte creștinismul și să susțină examenul pentru ofițer sau, să rămână evreu, să demisioneze din armată și să primească gradul cel mai mic de ofițer în rezervă (care era acordat doar la demobilizare). Trumpeldor nu putea renunța la poporul său nici măcar pentru o carieră militară strălucitoare care l-ar fi așteptat și, prin urmare, în 1908, s-a retras din armată cu gradul de sublocotenent.

În 1911, s-a repatriat în Țara Israelului, unde s-a ocupat de agricultură și de organizarea apărării evreiești împotriva bandelor arabe. În 1914, împreună cu Ze’ev Jabotinsky, a format Legiunea Evreiască în rândurile armatei britanice.

În perioada 10-15 octombrie 1917, la Kiev, sub președinția lui Trumpeldor, a avut loc o conferință a reprezentanților uniunilor de soldați evrei, care a decis înființarea Federației Generale a Soldaților Evrei din Rusia și a Federației Generale a Autoapărării Evreiești. În 1918, Trumpeldor a inființat în Rusia organizația «Ge-Halutz» («Pionier»), care a ajutat evreii să se repatrieze în Țara Israelului. În 1919, în Crimeea, Trumpeldor a înființat filiale «Ge-Halutz» și «hahsharot» (centre de pregătire pentru muncă agricolă în Țara Israelului).

Revenind acasă, în Țara Israelului, el a continuat să creeze unități de autoapărare evreiești și să le conducă. Când bandele arabe care jefuiau în Siria au început să amenințe localitățile evreiești din Galileea Superioară, lui Trumpeldor i s-a încredințat să organizeze apărarea acestor comune. La 1 ianuarie 1920, el a sosit în Galileea și, împreună cu coloniștii și voluntarii din alte regiuni, a început să consolideze așezările Tel Hai, Kfar Giladi și Metula. La 1 martie, forțe semnificative ale arabilor s-au apropiat de Tel Hai. În timpul negocierilor cu liderii lor a izbucnit un schimb de focuri, în urma căruia Trumpeldor a fost rănit în abdomen. Lupta a continuat pe tot parcursul zilei și abia seara Trumpeldor, împreună cu alți răniți, au fost evacuați la Kfar Giladi. Pe drum el a decedat. Conștient că rana lui este mortală, Trumpeldor le-a spus prietenilor săi care-l însoțeau: «Este bine să mori pentru Patrie!» (ebraică: טוב למות בעד ארצנו‎).

Kfar Giladi. Monument în memoria apărătorilor Tel Hai. Fotografie: Yoel Pixeler, de pe site-ul Pikiwiki.

Cu timpul au apărut zvonuri că Trumpeldor nu ar fi rostit această frază și că, după ce a fost rănit, ar fi înjurat în rusă. Aceste zvonuri nu au găsit nicio confirmare istorică. Trumpeldor era un om pașnic, astfel că nu înjura niciodată. Conform mărturiilor celor care-l cunoșteau, cel mai rău lucru pe care-l putea spune era «le-azazel!» («la naiba!»). Conform cel puțin a trei mărturii ale oamenilor care au fost lângă Trumpeldor în ultimele sale ore, înainte de moarte el a rostit exact acea frază care a devenit rapid unul dintre sloganurile mișcării sioniste.

La cimitirul situat între Tel Hai și Kfar Giladi, deasupra mormântului lui Trumpeldor și a altor șapte luptători care au murit împreună cu el, a fost ridicat un monument numit «Leul Răcnitor», care a devenit, de asemenea, unul dintre simbolurile sionismului. În 1923, Ze’ev Jabotinsky a numit organizația de tineret pe care a creat-o «Beitar» – «Brit Trumpeldor» – » Alianța Trumpeldor «.
În 1979, Israelul a emis două mărci poștale și un plic dedicate memoriei lui Trumpeldor.

Cu ocazia aniversării a 75 de ani de la apărarea Tel Hai, a fost confecționat un timbru special și un plic ilustrat cu portretul său. În multe orașe din Israel există străzi care poartă numele lui Trumpeldor. Plăcile comemorative în memoria lui Trumpeldor au fost instalate în Pyatigorsk și Simferopol.

РУ: В этот четверг, 21 марта (по еврейскому календарю – 11 адара) исполняется 104 года со дня гибели Йосефа Трумпельдора – знаковой фигуры сионистского движения. В современную еврейскую историю он вошел не только благодаря своей деятельности, но и своей последней фразе – «Хорошо умереть за Родину!».

Иосеф Трумпельдор (21 ноября 1880, Пятигорск – 1 марта 1920, Тель-Хай, Галилея) – полный Георгиевский кавалер. Один из главных активистов раннего сионистского движения, организатор отрядов самообороны в поселениях еврейских репатриантов в Земле Израиля. Инициатор создания сионистского движения «Ге-Халуц».

Йосеф родился в семье старшего фельдшера ростовской Еврейской больницы Вольфа Трумпельдора. Окончил хедер и городское училище в Ростове-на-Дону, после чего изучал зубоврачебное дело. Трумпельдор мечтал о создании в Земле Израиля еврейских сельскохозяйственных коммун, которые в случае необходимости надо будет защищать с оружием в руках.

В 1902 году Трумпельдор был призван в российскую армию и назначен в часть, расположенную в Киевском военном округе. После начала русско-японской войны написал рапорт с просьбой отправить его на фронт. Став военфельдшером 27-го Восточносибирского полка, дислоцированного в Порт-Артуре, он добился перевода в полковую разведку, состоявшую исключительно из добровольцев. При обороне Порт-Артура Трумпельдор был тяжело ранен в бою и потерял левую руку. Однако отказался от демобилизации и подал рапорт о возвращении на передовую. В боях показал чудеса храбрости, за что был произведен в старшие унтер-офицеры и награжден четырьмя Георгиевскими крестами.

Тем самым Трумпельдор стал одним из немногих евреев, полных Георгиевских кавалеров. После сдачи Порт-Артура попал в Японию, в лагерь для военнопленных, где заботился о пленных, особенно евреях, и организовал сионистскую группу среди еврейских солдат, целью которых было создание сельскохозяйственной коммуны в Эрец-Исраэль.

После войны Трумпельдор хотел сделать военную карьеру, но быстро понял, что в условиях государственного антисемитизма у еврея нет шансов стать офицером. В письме отцу он написал, что у него есть две возможности – принять христианство и сдать офицерский экзамен или же оставшись евреем, уволиться из армии, получив самый младший офицерский чин прапорщика запаса (присваивался только при увольнении в запас). Отказаться от своего народа даже ради ожидавшей его блестящей военной карьеры Трумпельдор не мог и поэтому в 1908 году уволился из армии в чине прапорщика.

В 1911 году он репатриировался в Эрец-Исраэль, где занимался сельским хозяйством и организацией еврейской самообороны от арабских бандитов. В 1914 вместе с Зеэвом Жаботинским сформировал Еврейский легион в рядах британской армии.

10—15 октября 1917 года в Киеве под председательством Трумпельдора прошла конференция представителей союзов евреев-воинов, принявшая решение о создании Всеобщей федерации еврейских солдат в России и Всеобщей федерации еврейской самообороны. В 1918 году Трумпельдор создал в России организацию «Ге-Халуц» («Первопроходец»), помогавшую евреям репатриироваться в Землю Израиля. В 1919 году в Крыму Трумпельдор создавал отделения «Ге-Халуц» и хахшарот (центры по подготовке к сельскохозяйственному труду в Эрец-Исраэль).

Вернувшись домой, в Землю Израиля, он продолжил создавать отряды еврейской самообороны и руководить ими. Когда арабские банды, разбойничавшие в Сирии, стали угрожать еврейским поселениям в подмандатной англичанам Верхней Галилее, Трумпельдору было поручено организовать оборону этих поселений. 1 января 1920 года он прибыл в Галилею и вместе с поселенцами и добровольцами из других районов приступил к укреплению поселений Тель-Хай, Кфар-Гилади и Метула. 1 марта значительные силы арабов подошли к Тель-Хаю. Во время переговоров с их лидерами завязалась перестрелка, в ходе которой Трумпельдор был ранен в живот. Бой продолжался весь день, и лишь вечером Трумпельдор вместе с другими ранеными был эвакуирован в Кфар-Гилади. По дороге он скончался. Понимая, что рана его смертельная, Трумпельдор сказал сопровождавшим его друзьям: «Хорошо умереть за Родину!» (ивр. טוב למות בעד ארצנו‎).

Со временем появились слухи, что Трумпельдор будто бы не сказал эту фразу, а получив ранение, матерно выругался по-русски. Эти слухи не нашли никакого исторического подтверждения. Трумпельдор был толстовцем, поэтому никогда не ругался. По свидетельству знавших его людей, самым страшным ругательством в его устах было «ле-азазель!» («к черту!»). В соответствии с как минимум тремя показаниями людей, находившихся рядом с Трумпельдором в его последние часы, перед смертью он сказал именно ту фразу, которая быстро стала одним из лозунгов сионистского движения.

На кладбище, находящемся между Тель-Хаем и Кфар-Гилади, над могилой Трумпельдора и еще семи бойцов, погибших вместе с ним, установлен памятник «Рычащий лев», также ставший одним из символов сионизма. В 1923 году Зеэв Жаботинский в честь Трумпельдора дал название созданной им молодежной организации «Бейтар» – «Брит Трумпельдор» – «Союз Трумпельдора».

В 1979 году почтой Израиля были выпущены две почтовые марки и конверт первого дня, посвященные памяти Трумпельдора. По случаю 75-летия обороны Тель-Хая был изготовлен специальный штемпель и иллюстрированный конверт с его портретом. Во многих городах Израиля есть улицы имени Трумпельдора. Мемориальные доски в память Трумпельдора установлены в Пятигорске и Симферополе.