Moldfest-2024 și spactacol monolog al lui Andrey Kashker (Israel) – Молдфест – 2024 и моноспектакль Андрея Кашкера (Израиль

Новости центра04 июля 2024 года

RO: În cadrul celei de-a XII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatre de Cameră Moldfest-2024, cu sprijinul Ambasadei Statului Israel, la teatrul „Strada Trandafirilor” numit după Yuri Harmelin a avut loc un spectacol monolog intitulat “My Elevators days/Zilele mele cu lift”.

“Zilele mele cu lift” este o tragicomedie uimitoare a dramaturgului finlandez Bengt Ahlfors, care povestește istoria unui om singuratic. Rolul principal în acest spectacol a fost interpretat de laureatul numeroaselor premii de creație din Israel, inclusiv premiul „Actorul anului”, Andrey Kashker. La spectacol au participat Prima Secretară a Ambasadei Israelului, Șefa Reprezentanței Nativ în Moldova, dna Marina Anukov, invitați de onoare, inclusiv angajați ai Nativ. La finalul spectacolului, Șefa Reprezentanței Nativ, dna Anukov, a urcat pe scenă pentru a-i mulțumi directorului teatrului, dl Alexandr Petrov, și regizoarei Tatiana Sobol pentru organizarea festivalului și pentru posibilitatea de a fi spectatori ai unui spectacol interesant și captivant, precum și actorului pentru măiestria sa extraordinară, jocul emoționant și capacitatea de a crea o lume întreagă în jurul său într-o sală mică.

Dna Anukov și-a exprimat mândria față de statul său Israel, a cărui creație este apreciată și solicitată pentru spectatorii din multe țări. Ea a remarcat actualitatea temei singurătății, în special în aceste vremuri dificile, și a subliniat importanța unității și coeziunii poporului.

„Continuăm să trecem prin vremuri dificile și ultimii 4 ani au fost foarte grei pentru toți, deoarece am simțit și noi momente de singurătate. Doar sentimentul de unitate al poporului nostru ne ajută să depășim orice dificultăți, greutăți și încercări. Nu-i uităm pe cei 120 de ostatici aflați în captivitate și continuăm să ne rugăm pentru întoarcerea lor acasă cât mai curând.

Acest spectacol ne oferă posibilitatea să purtăm o conversație cu noi înșine și să reflectăm asupra statului nostru și a viitorului nostru, să medităm asupra valorilor reale și false ale vieții în această lume dificilă”, a spus Marina Anukov.

Spectacolul nu i-a lăsat pe spectatori indiferenti, stârnind o furtună de emoții și s-a încheiat cu aplauze furtunoase. Spectatorii nu s-au grăbit să părăsească sala, discutând despre ceea ce au văzut și împărtășindu-și impresiile unii cu alții.

РУ: В рамках XII Международного фестиваля камерных театров Moldfest-2024, при поддержке Посольства Государства Израиль, в театре с «Улицы Роз» имени Юрия Хармелина состоялся невероятный моноспектакль «Лифтоненавистник».

«Лифтоненавистник» – это потрясающая трагикомедия финского драматурга Бенгта Альфроса, рассказывающая историю одинокого человека. Главную роль в этом спектакле исполнил лауреат многочисленных творческих премий Израиля, в том числе премии «Актер года», Андрей Кашкер.

На просмотре спектакля присутствовали Первый секретарь Посольства Израиля, Глава Представительства Натив в Молдове, г-жа Марина Ануков, почетные гости, в том числе сотрудники Натив. По окончании спектакля Глава Представительства Натив, г-жа Ануков вышла на сцену, чтобы поблагодарить директора театра г-на Александра Петрова, главного режиссера Татьяну Соболь за проведение фестиваля и возможность быть зрителями интересного, захватывающего спектакля, а также актера за его высочайшее мастерство, трогательную игру и умение одному создать целый мир вокруг в маленьком зале.
Г-жа Ануков выразила гордость за свое государство Израиль, творчество которого востребовано и интересно для зрителей многих стран. Она отметила актуальность темы одиночества, особенно в нынешние непростые времена, и подчеркнула важность единства и сплоченности народа.

«Мы продолжаем проходить непростые времена и последние 4 года являлись очень трудными для всех, потому что мы также чувствовали моменты одиночество, и только ощущение единства нашего народа помогают нам пройти через любые трудности и испытания. Мы не забываем о 120-ти заложниках в плену, и продолжаем молиться о их скорейшем возвращении домой.

Этот спектакль дает нам возможность провести беседу самим собой и задуматься о нашем государстве и нашем будущем, задуматься о настоящих и мнимых ценностях жизни в этом непростом мире,» – сказала Марина Ануков.

Спектакль никого не оставил равнодушным, вызвав у зрителей бурю эмоций и завершился громкими аплодисментами. Зрители долго не торопились покинуть зал, обсуждая увиденное и делясь впечатлениями друг с другом.