Personalități remarcabile în mișcarea sionistă. Henrietta Szold – Выдающиеся личности в сионистском движении. Генриетта Сольд

Новости центра16 февраля 2024 года

RO: Activistă, lucrătoare socială și pedagogă Henrietta Szold a decedat în data de 13 februarie 1945 la Ierusalim. Activitatea ei socială s-a început la vârsta de 52 de ani, ea s-a repatriat la vârsta de 60 de ani și a continuat să lucreze până la moartea sa la vârsta de 85 de ani!

Evenimentul definitoriu din viața Henriettei a fost pogromurile din anii 1881-1882 în Rusia, care au avut loc la mii de kilometri distanță de Baltimore, orașul liniștit și bogat, unde s-a născut și a trăit. Pogromurile au condus la fuga a milioane de evrei din Imperiul Rus. Doar o mică parte a refugiaților s-a întors în Țara Israelului, care era sub dominația otomană în acea perioada, majoritatea au emigrat în SUA. Henrietta a început să ajute activ la primirea evreilor refugiați, care soseau în masă în Statele Unite. Povestirile lor despre viața evreilor în Imperiul Rus și despre pogromurile care aveau loc cu permisiunea sau chiar cu sprijinul autorităților i-au schimbat complet perspectiva, iar în anul 1897 s-a alăturat mișcării sioniste.

În 1909, Henrietta a vizitat pentru prima dată Țara Israelului și a fost șocată de situația tinerilor coloniști evrei. Această călătoria i-a lăsat o impresie atât de puternică, încât în 1912 a înființat în SUA organizația de femei «Hadassah», care initial a sprijinit mișcarea sionistă și coloniștii evrei din Țara Israelului, iar mai târziu și statul Israel.

Portretul lui Henrietta Szold pe o bancnotă în valoare de 5 lire. Портрет Генриэтты Сольд на купюре достоинством в 5 лир.

După ce s-a repatriat în anul 1920, Szold s-a implicat imediat în conducerea Yishuv-ului evreiesc, coordonând departamentul de educație și sănătate, și a fost președinta sindicatului femeilor. A fondat prima școală de asistente medicale din Israel și spitalul «Hadassah».

La vârsta de 71 de ani, Szold a fost numită șefa serviciului social în cadrul «Vaad Leumi» (Comitetul Național) – organul executiv superior al auto-guvernării Yishuv-ului evreiesc. Apoi, la vârsta de 73 de ani (!), a fost aleasă în funcția de lideră a mișcării de tineret. Și a devenit șefa necontestată a acestei mișcări de la fondarea în 1933 până la moartea sa. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, mișcarea de tineret a salvat în Europa aproximativ 30.000 de copii și adolescenți orfani.

În onoarea Henriettei au fost denumite nava care a transportat repatriații – „Henrietta Szold”, kibuțurile Kfar Szold și „Givat HaEm”, satul tineretului Ramat Hadassah și Institutul de Cercetare Științifică „Szold”. Viața și activitatea ei servesc în continuare drept exemplu pentru multe femei din lume și din Israel.

РУ: Общественный деятель, социальный работник и педагог Генриетта Сольд скончалась 13 февраля 1945 года в Иерусалиме. Свою общественную деятельность она начала в 52 года, репатриировалась в 60 лет и работала до самой смерти в возрасте 85 лет!

Определяющим событием в жизни Генриетты стали погромы 1881-1882 года в России, произошедшие за тысячи километров от тихого и сытого Балтимора, где она родилась и жила. Погромы привели к бегству миллионов евреев из Российской империи. Лишь крохотная часть беженцев репатриировалась в Землю Израиля, находившуюся тогда под властью турок, большинство уехало в США. Генриетта начала активно помогать в приеме еврейских беженцев, массами прибывавших в Соединенные Штаты. Их рассказы о жизни евреев в Российской империи и о том, как при попустительстве, а то и прямой поддержке властей проходили погромы, перевернуло ее мировоззрение и в 1897 году она присоединилась к сионистскому движению.

В 1909 году Генриетта впервые посетила Землю Израиля и была шокирована положением молодого еврейского ишува. Поездка произвела на нее такое впечатление, что в 1912 году она основала в США женскую организацию «Хадаса», которая помогала сперва сионистскому движению и еврейским поселенцам в Земле Израиля, а затем и государству Израиль.

Репатриировавшись в 1920 году, Сольд сразу вошла в руководство еврейского ишува, координировала в нем отдел образования и здравоохранения, была председателем профсоюза женщин. Она основала первую школу медсестер в Израиле и больницу «Хадаса».

Когда ей исполнился 71 год, Сольд была назначена главой службы социальной работы в управлении «Ваад Леуми» (Национального комитета) – высшего исполнительного органа самоуправления еврейского ишува. А в 73 года (!) ее избрали на пост руководителя молодежного движения. И она стала его бессменным главой с момента основания этого движения в 1933 году и до своей кончины. После завершения Второй мировой войны молодёжное движение спасло в разрушенной Европе около 30 тысяч детей и подростков, оставшихся сиротами.

В честь Генриетты были названы корабль, доставлявший репатриантов – «Генриетта Сольд», кибуцы Кфар-Сольд и «Гиват ха-Эм», молодежная деревня Рамат-Хадаса, Научно-исследовательский институт «Сольд». Ее жизнь и деятельность до сих пор служат примером для многих женщин мира и Израиля.