Primul tratat de pace dintre Israel și un stat arab împlinește 45 de ani – Первому мирному договору между Израилем и арабским государством исполняется 45 лет

Новости центра26 марта 2024 года

RO: Primul tratat de pace între Israel și o țară arabă a fost semnat pe 26 martie 1979 la Washington. Înainte închierii acordului au avut loc negocieri la Camp David între președintele Egiptului, Anwar Sadat, și prim-ministrul Israelului, Menahem Begin, cu medierea președintelui SUA, Jimmy Carter. Ca rezultat al acestor negocieri, au fost încheiate acorduri preliminare care au stat la baza tratatului de pace. Tratatul a fost semnat la Casa Albă de către Begin, Sadat și Carter.

Retrospectiva istorică: imediat după ce David Ben-Gurion a proclamat crearea statului evreu, Egiptul a început acțiuni militare împotriva acestuia. Forțele sale terestre au invadat teritoriul noului stat Israel, iar aviația a bombardat Tel Aviv și Rishon LeZion, ucigând și rănind sute de civili nevinovați. De la acest moment, Egiptul și Israelul au fost în stare de război, uneori sub forma unor conflicte militare intense – Războiul pentru Independență, Criza din Suez, Războiul de Șase Zile, Războiul de Uzură, Războiul de Yom Kippur, și alteori lua forma unor perioade de reducere a tensiunilor.

Monumentul în memoria victimelor bombardamentului asupra Rishon LeZion de către aviația egipteană în timpul Războiului pentru Independență. Foto: Dr. Avishay Teicher, site-ul pikiwiki.org.il

După ce a preluat funcția de președinte al Statelor Unite în 1976, Jimmy Carter a început să promoveze activ ideea stabilirii păcii în Orientul Mijlociu. În primul său mandat, el a purtat negocieri cu liderii Egiptului, Iordaniei, Siriei și Israelului. În 1977, președintele Egiptului, Anwar Sadat, a declarat public intenția sa de a vizita Israelul și de a adresa Knessetului o propunere de pace. Inițiativa lui Sadat a surprins lumea arabă – cel mai mare și mai puternic stat al acestei lumi a renunțat brusc la poziția tradițională arabă față de Israel. La câteva zile după această declarație Sadat a primit o invitație oficială de a vizita Israel prin intermediul ambasadorului SUA în Egipt. Și la doar zece zile după declarația sa, Sadat a sosit într-o vizită de trei zile în Israel, devenind primul lider arab care a vizitat statul evreu. Câteva zile mai târziu, jurnaliștilor israelieni li s-a permis să intre în Egipt pentru prima dată.

La începutul lunii septembrie 1978, Sadat și prim-ministrul Israelului, Menahem Begin, au început negocierile la Camp David – reședința de țară a președintelui SUA. Ca rezultat, au fost semnate «Principiile pentru semnarea tratatului de pace între Egipt și Israel» și «Principiile pentru pace în Orientul Mijlociu», care au devenit baza uniu viitor tratat de pace.

Semnarea tratatului de pace. Washington, 26 martie 1979. Foto: Yaakov Saar

Acesta a fost semnat la Washington pe data de 26 martie 1979, de către Begin și Sadat, în prezența lui Carter ca martor. În tratatul care își anunța dorința părților de a pune capăt stării de război și angajamentul față de «Principiile pentru pace în Orientul Mijlociu» formulate în 1978, alte țări arabe erau invitate să se alăture procesului de pace.

În ultimii 45 de ani, relațiile dintre Israel și Egipt s-au înrăutățit, au avut loc chiar crize grave, dar granița dintre ele a rămas și continuă să fie o graniță a păcii și liniștii. La început, Tratatul de pace cu Israelul a fost privit cu ostilitate de către lumea arabă. Dar treptat, situația s-a schimbat, Iordania s-a alăturat Egiptului, și apoi altor țări arabe. Și astăzi, este deja realist să se ia în considerare semnarea unui acord între Israel și Arabia Saudită, ceea ce ar deschide o nouă eră în relațiile dintre statul evreu și lumea arabă. Tratatul dintre Israel și Egipt a jucat un rol cheie în procesul de stabilire a păcii în Orientul Mijlociu, astfel încât valoarea sa istorică este imposibil de subestimat.

РУ: Первый мирный договор между Израилем и арабской страной был подписан 26 марта 1979 года в Вашингтоне. Ему предшествовали переговоры, проведенные в Кэмп-Дэвиде президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином при посредничестве президента США Джимми Картера. В результате этих переговоров были заключены предварительные соглашения, ставшие основой для мирного договора. Его подписали в Белом доме Бегин, Садат и Картер.

Немного истории: сразу же после провозглашения Давидом Бен-Гурионом создания еврейского государства, Египет начал против него вооруженные действия. Его сухопутные войска вторглись на территорию новорожденного Израиля, авиация подвергла бомбардировкам Тель-Авив и Ришон-ле-Цион, убив и ранив сотни невинных граждан. С этого момента Египет и Израиль находились в состоянии войны, которая порой принимала форму ожесточенных военных действий – война за Независимость, Суэцкий кризис, Шестидневная война, война на Истощение, война Судного дня, а порой форму временного затишья.

Заняв в 1976 году пост президента США Джимми Картер начал активно продвигать идею установления мира на Ближнем Востоке. В течение первого года нахождения в Белом доме он провел переговоры с руководителями Египта, Иордании, Сирии и Израиля. В 1977 году президент Египта Анвар Садат публично заявил о своём намерении посетить Израиль и обратиться к Кнессету с предложением мира. Инициатива Садата произвела в арабском мире впечатление разорвавшейся бомбы – самое большое и могущественное государство этого мира внезапно отказалось от традиционной арабской позиции по отношению к Израилю. Через несколько дней Садат получил через посла США в Египте официальное приглашение посетить Израиль. И всего через десять дней после своего заявления Садат прибыл с трёхдневным визитом в Израиль, став первым арабским лидером, посетившим еврейское государство. А спустя несколько дней в Египет были впервые допущены израильские журналисты.

В первой половине сентября 1978 года Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин начали переговоры в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции президента США. В итоге были подписаны «Принципы для подписания мирного договора между Египтом и Израилем» и «Принципы мира на Ближнем Востоке», ставшие основой для будущего мирного договора.

Его подписали в Вашингтоне 26 марта 1979 года Бегин и Садат в присутствии Картера в качестве свидетеля. В договоре, провозглашавшем стремление сторон покончить с состоянием войны и приверженность сформулированным в 1978 году «Принципам мира на Ближнем Востоке», другие арабские страны приглашались присоединиться к мирному процессу.

За прошедшие 45 лет между Израилем и Египтом были ухудшения отношений, случались даже серьезные кризисы, но граница между ними была и остаётся границей мира и спокойствия. Сперва мирный договор с Израилем был принят арабским миром в штыки. Но постепенно ситуация изменилась, к Египту присоединилась Иордания, а затем и другие арабские страны. И сегодня уже реально рассматривается заключение соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, что откроет новую эру в отношениях между еврейским государством и арабским миром. Договор между Израилем и Египтом сыграл ключевую роль в процессе установления мира на Ближнем Востоке, поэтому его историческое значение переоценить невозможно.