Purim în Moldova – Пурим в Молдове

Новости центра28 марта 2024 года

RO: Reprezentanta NATIV în Moldova, dna Anukov Marina, a participat și a transmis un mesaj de salut și felicitare la evenimentele dedicate celebrării Purimului în cadrul festivalului Purim-shpil, organizat de comunitatea evreiască, precum și la sărbătoarea din sinagogă – Agudat Israel.

La festivalul de spectacole teatrale Purim-shpil 5784 au participat șase echipe, care au adunat diferite generații de oameni creativi și veseli. În acest an, Purim-shpil a devenit un festival al reîntoarcerii la tradiții în comunitatea evreiască din Moldova.

În calitate de membru de onoare al juriului, doamna Anukov s-a adresat tuturor participanților, exprimând cele mai sincere urări cu ocazia acestei sărbători luminoase și semnificative pentru poporul evreu.

Reprezentanta a evedențiat importanța de a menține speranța pentru un viitor mai luminos și de a crede în prevalența binelui, în special în perioada în care statul Israel se confruntă cu dificultăți. În această sărbătoare luminoasă și plină de bucurie, credința și speranța pentru instaurarea rapidă a păcii devin deosebit de luminoase și puternice.

De asemenea, festivitățile au avut loc și la Agudat Israel în conformitate cu tradițiile Purimului, inclusiv citirea “Megilat Ester”, diverse concursuri și ospățuri. Marina Anukov a transmis felicitări cu ocazia aceastei sărbători și a exprimat sincere urări de bucurie și fericire.

Sărbătorirea veselă a Purimului ne reamintește că chiar și în cele mai grele momente este important să știm să ne bucurăm de viață. Bucuria, ca o continuare a vieții ne umple de energie și sens, oferindu-ne oportunitatea de a împărtăși această bucurie și atmosfera festivă cu cei din jur.

Hag Purim Sameah!

РУ: Глава представительства НАТИВ в Молдове, г-жа Ануков Марина участвовала и выступила с приветственной и поздравительной речью на мероприятиях, посвященных празднованию Пурима на фестивале Пурим-шпиль, организованный еврейской общиной и на празднике в синагоге – Агудат Исраэль.

На фестивале театральных представлений Пурим-шпиль 5784 участвовали шесть команд, объединившие разные поколения креативных и веселых людей. В этом году Пурим-шпиль стал фестивалем возврашения традиций в еврейской общине Молдовы.

В качестве почетного члена жюри, г-жа Ануков обратилась ко всем присутствующим, выражая самые теплые поздравления в этот светлый и важный для еврейского народа праздник.

Глава подчеркнула важность не терять надежду на светлое будущее и верить в победу добра, особенно в период, когда государство Израиль сталкивается с потрясениями. В этот светлый и радостный праздник вера и надежда на скорейшее наступление мира становится особенно яркой и сильной.

Также праздник был организован и в Агудат Исраэль в полном соответствии с традициями Пурима, включающий чтение «Мегилат Эстер», различные конкурсы и угощения. Марина Ануков поздравила с этим радостным праздником и выразила искренние пожелания веселья и радости.

Веселое празднование Пурима напоминает нам о том, что даже в самые трудные времена важно уметь радоваться жизни. Радость как продолжение жизни помогает наполниться энергией и смыслом, дарит возможность делиться радостью и праздничным настроением с окружающими.

Хаг Пурим Самеах!