Rehovot – de la moșav la oraș – Реховот – от мошавы до города

Новости центра20 февраля 2024 года

RO: Rehovot, una dintre primele așezări evreiești fondate de mișcarea sionistă modernă, își sărbătorește ziua de naștere în data de 23 februarie. Orașul este situat în districtul central al Israelului, la 20 km sud-est de Tel Aviv și la 10 km de coasta mediteraneană. A fost fondată în 1890 de imigranți din Polonia și Belarus ca o așezare agricolă lângă un loc numit Khirbat Deiran, situat în prezent chiar în centrul orașului. Fondatorii orașului erau membrii unei societăți numite «Menuha ve-Nahala» («pace și moștenire») în conformitate cu numele biblic, deoarece sperau să găsească liniștea și moștenirea în Pământul Israel restaurant. Așezarea a fost numită după o fântână săpată de strămoșul Yitzhak: «… și a săpat un alt puț, asupra căruia nu s-au mai certat, și i-a pus numele Rehovot, zicând: «Căci acum Domnul ne-a dat un loc spațios, și ne vom înmulți pe pământ».»

Excavațiile arheologice din zona Rehovot au descoperit dovezi ale prezenței militare evreiești și, mai târziu, samaritene în timpul epocii romane și bizantine. În perioada timpurie a dominației islamice, a existat o așezare aici cu o suprafață de 60 de dunamuri (6 hectare). În anul 1939, Khirbat Deiran a fost identificat ca fiind Keren Doron („Vița de vie a lui Doron”) – un loc menționat în Talmudul ierusalimitean.

Moșava Rehovot a fost fondată ca una dintre comunitățile agricole evreiești de pe coasta mediteraneană. Societatea «Menuha ve-Nahala», creată la Varșovia pentru strângerea de fonduri pentru așezările evreiești în Palestina, a alocat sume semnificative pentru aceasta în acel moment.

În anul 1950, Rehovot a primit statutul de oraș. Conform datelor Biroului Central de Statistică al Israelului la începutul anului 2020, populația sa era de 143.904 de persoane, dintre care 20% erau repatriați, nu doar din fosta Uniune Sovietică. Aceștia sunt atrași de calitatea vieții ridicate din oraș și de Institutul Weizmann, care de fapt este Academia Israeliană de Științe, unde mulți repatriați au găsit locuri de muncă. Pe teritoriul institutului se află casa în care Haim Weizmann a locuit și a murit timp de mulți ani – un eminent chimist și primul președinte al statului Israel. Inaugurarea lui Haim Weizmann ca președinte a avut loc acum exact 75 de ani, pe 17 februarie 1949, la Ierusalim. În oraș mai funcționează Facultatea de Agricultură a Universității Evreiești și alte instituții academice, unde studiază 11.000 de studenți.

Rehovot are legături excelente de autobuz și tren, permițându-vă să ajungeți rapid în orice parte a țării. În zonele urbane cu infrastructură convenabilă și dezvoltată, există școli, grădinițe și magazine. Orașul găzduiește Spitalul Kaplan, dotat cu tehnologie modernă, fonduri medicale, un tribunal, un sindicat al lucrătorilor, cinematografeși numeroase parcuri și zone verzi.

Rehovot. Fotografie de pe site-ul municipalității/Реховот. Фото с сайта муниципалитета

Fabricile, centrele de cercetare, laboratoarele și birourile multor companii globale sunt situate în marea zonă industrială a orașului, numită «Parcul științific». Rehovot deține una dintre pozițiile de lider în Israel în ceea ce privește numărul de startup-uri. Există mai mult de 200 dintre ei aici, sunt specializați în dezvoltări biomedicale, echipamente medicale, biotehnologie, nanotehnologie și imprimare tridimensională.

În Rehovot există mai multe complexe sportive cu piscine, săli de fitness, terenuri de tenis și o serie de săli de sport. De asemenea, sălile de concert moderne permit aducerea în oraș a starurilor internaționale, organizarea festivalurilor culturale și a concertelor. Orașul se străduiește să sprijine reprezentanții diferitelor profesii creative: artiști, scriitori, actori și muzicieni. Conform rezultatelor unui sondaj realizat de Biroul Central de Statistică al Israelului, Rehovot este lider în ceea ce privește calitatea vieții în rândul orașelor israeliene.

РУ: Реховот – одно из первых еврейских поселений, основанных современным сионистским движением, отмечает свой день рождения 23 февраля. Город расположен в центральном округе Израиля, в 20 км к юго-востоку от Тель-Авива и 10 км от побережья Средиземного моря. Основан в 1890 году выходцами из Польши и Белоруссии как сельскохозяйственное поселение рядом с местом, называемым Хирбат-Дейран, в настоящее время находящимся в самом центре города. Основатели города были объединены в общество, носившее библейское название «Менуха́ ве-Нахала́» («Покой и наследие»), поскольку рассчитывали именно их обрести в восстанавливаемой Земле Израиля. Поселение было названо в честь колодца, выкопанного праотцом Ицхаком: «…и выкопал другой колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя: Реховот, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле».

Археологические раскопки в районе Реховота обнаружили свидетельства еврейского и, позднее, самаритянского военного присутствия во времена римлян и византийцев. В эпоху раннего исламского владычества здесь существовало поселение площадью в 60 дунамов (6 гектаров). В 1939 году Хирбат-Дейран был идентифицирован как Керем-Дорон (‘Виноградник Дорон’) – место, упоминаемое в иерусалимском Талмуде.

Реховотская мошава была основана как одна из еврейских сельскохозяйственных общин средиземноморского побережья. Общество «Менуха ве-Нахала», созданное в Варшаве для сбора средств на еврейские поселения в Палестине, выделила для этого немалые по тем временам деньги.

В 1950 году Реховот получил статус города, по данным ЦСБ Израиля на начало 2020 года его население составляло 143 904 человека, из них 20% – репатрианты, причем не только из бывшего СССР. Их привлекает и высокое качество жизни в городе и действующий здесь институт имени Хаима Вейцмана, фактически – израильская Академия наук, в которой многие репатрианты нашли себе работу. На территории института находится дом, в котором многие годы жил и скончался Хаим Вейцман – выдающийся ученый химик и первый президент государства Израиль. Инаугурация Хаима Вейцмана как президента состоялась ровно 75 лет назад, 17 февраля 1949 года в Иерусалиме. В городе также действуют сельскохозяйственный факультет Еврейского университета и другие академические заведения, в них занимаются 11 тысяч студентов.

В Реховоте прекрасное автобусное и железнодорожное сообщение, позволяющее быстро добраться до любого конца страны. В городских районах с удобной и развитой инфраструктурой есть свои школы, детские сады, магазины. В городе функционирует большая больница «Каплан», оборудованная по современным технологиям, больничные кассы, суд, профсоюз работников, кинотеатры.

В большой промышленной зоне города, носящей название «Парк науки», расположены заводы, исследовательские центры, лаборатории и офисы многих мировых компаний. Реховот занимает одно из ведущих мест в Израиле по количеству стартапов. Их здесь более 200, они специализируются на медико-биологических разработках, медицинском оборудовании, биотехнологиях, нанотехнологиях и трехмерной печати.

В Реховоте работают несколько спортивных комплексов с бассейнами, тренажерными залами, теннисными кортами и ряд спортивных залов. А современные концертные залы позволяют привозить в город звезд международной эстрады, проводить культурно-творческие фестивали и концерты. Город старается поддерживать представителей различных творческих профессий: художников, литераторов, артистов и музыкантов. Согласно результатам опроса, проведенного ЦСУ Израиля, Реховот является лидером по качеству жизни среди израильских городов.