אֲלָפִים מִתכּוֹנְנִים לְהַפגִין בְּבֵית שֶמֶש

Новости на легком иврите27 декабря 2011 года

מִלחֶמֶת שְלָטִים בֵּין הָעִירִייָה לִקְבוּצוֹת חֲרֵדִים

הָאֵירוּעִים האַחֲרוֹנים בְּבֵית שֶמֶש מַחֲריפים (מְשַנים לְרָעָה) את המַאֲבָק בּין הציבּוּר החילוֹני והדתי־לְאוּמי – לְבין הציבּוּר החֲרֵדי. מִתחילַת השבוּע יש עימוּתים בּין פַּקָחֵי עיריית בּית שמש לבין חֲרֵדים. הפַּקָחים מְסירים שְלָטים המוֹרים (שיש בָּהֶם הוֹרָאָה) על הַפרָדָה בּין גברים לְנָשים, והחרדים מַחֲזירים את השְלָטים. העירייה הֶחליטָה לְהַציב (לְהַעֲמיד) בָּעיר מְאוֹת מַצלְמוֹת אַבטָחָה, כּדי לְזַהוֹת אנשים העוֹברים על החוֹק.

צֶווֶת טֶלֶוויזיה, שהִגיעַ לְבית שמש כּדי לְצַלֵם את מה שקוֹרֶה בָּעיר, נִתקַל (נִפגַש) בִּקבוּצָה של חֲרֵדים, ואֵלֶה תָקפוּ אוֹתָם והִשמיעוּ קְלָלוֹת נֶגדָם.

נָעֳמִי מַרגוּלִיס, הַיַלדָה מִבֵּית שֶמֶש שֶנִרדְפָה בִּידֵי חֲרֵדִים, מַדלִיקָה נֵרוֹת חֲנוּכָּה. הצילוּם: אלכס קולומויסקי

נִמשָכים מִקרים שבּהם צעירים חרדים יוֹרקים על תַלמידוֹת.
לאוֹר המצב, הִתאַרגְנָה דֶרֶך הפֵייסבּוּק הַפגָנָה גדוֹלה בָּעיר. אם לא יָחוּל (לא יהיה) שינוּי, היא תִתקַייֵם היוֹם (יוֹם ג’), וּמִתכּוֹנְנים לְהִשתַתֵף בּהּ אַלפֵי אנשים.
ראש הממשלה בּנימין נתניהוּ הוֹדיעַ בִּישיבַת הממשלה בּיוֹם ראשוֹן, כּי המֶרחָב הציבּוּרי (רְחוֹבוֹת וְכַדוֹמֶה) פָּתוּחַ לכל אֶזרָח ישׂראלי, וכי הוּא יִפעַל כּדי לִמנוֹעַ הֲדָרָה של נָשים בַּחֶברָה הישׂראלית.